Rittenkalender VSH

We hebben 18 gasten en geen leden online


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


We zijn een groep van recreatieve fietsers en houden geen competitie tijdens het fietsen.

De kopmannen zijn de enigen die het tempo van de groep bepalen en zij worden niet ingehaald.

Op een kruispunt steken we steeds over met 2 fietsers naast elkaar in één lange lijn. De posities worden voor en na het oversteken behouden. Er wordt niet individueel overgestoken op eigen initiatief.

We rijden steeds met zijn tweeën naast elkaar en er wordt zeker nooit met 3 naast elkaar gereden.

Tracht steeds het voorbeeld van uw voorganger te volgen (al of niet op de rijbaan of het fietspad rijden).

Verkeersreglementen moeten strikt opgevolgd worden en men kan hiervan individueel niet afwijken of een eigen interpretatie geven.

Wanneer er geklommen wordt, rijdt iedereen op zijn eigen tempo naar boven en op de top wordt er gewacht totdat de groep terug helemaal voltallig is.

Bij een lekke band of een technisch defect aan de fiets van een mede-clublid stopt de ganse groep. In samenspraak met de kopmannen kan een (trager fietsend) deel van de groep al op een rustig tempo verder rijden, zodat de achterblijvende groep hen later opnieuw kan bijhalen.

Een plaspauze is enkel mogelijk buiten de bebouwde kom, aan een bos of een open veld. De plaspauze kan op elk moment aangevraagd of gemeld worden via een clubgenoot of aan de kopman. We plassen nooit tegen privé-installaties of terreinafsluitingen.

Afval wordt onderweg niet weggegooid maar achteraan in de trui gestoken en bij een eerstvolgende stop in de vuilbak gegooid.

Indien je opmerkingen hebt, kan je die altijd geven maar steeds op een tactvolle en respectvolle manier.

Bezorg de club een positieve uitstraling in alles wat je in naam van de club onderneemt.


Iedereen die zich bij onze club aansluit, moet deze clubregels respecteren en naleven.